Zasady bezpieczeństwa pracy narzędziami ściernymi

Zasady bezpieczeństwa pracy narzędziami ściernymi

16.12.2020 0 By Adam Zilinsky

Ściernice mogą być używane tylko zgodnie z zasadami BHP, w szczególności odnoszącymi się do operatora, maszyny i stanowiska pracy. Należy bezwzględnie stosować osłony, podpórki, okulary ochronne, przestrzegać instrukcji obsługi szlifierki oraz instrukcji stanowiskowych i kart technologicznych prowadzenia operacji.

Montaż ściernicy oraz obsługa szlifierki mogą być wykonane tylko przez wykwalifikowany personel. Ściernice są narażone w czasie pracy na znaczne naprężenia, dlatego też maszyna, ściernica, rodzaj posuwu wykonywanej operacji muszą być dobrane wzajemnie tak, aby zapewniały maksymalne bezpieczeństwo pracy. Maszyna musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa pracy, a w szczególności zdolności osłon do skutecznego wyłapywania fragmentów pękniętej ściernicy w razie jej rozerwania.

Ściernice są poddane w zakładzie wytwórczym kontroli pod względem zgodności materiału ściernego, ziarnistości, twardości, struktury, wymiarów, wyważenia statycznego oraz wytrzymałości dynamicznej na rozrywanie.

Użytkownik ze swej strony musi w czasie montażu przestrzegać obowiązujących przepisów zwracając uwagę na następujące punkty:

  1. Kontrola ściernicy przy odbiorze-należy wykonać próbę „na dźwięk”

Ściernicę należy umieścić na metalowym lub drewnianym pręcie i uderzać lekko drewnianym młotkiem o masie 200-300 g. Ściernica wydająca podczas badania czysty i metaliczny dźwięk nie posiada pęknięć, natomiast jeśli dźwięk jest głuchy i szybko gasnący  to ściernica posiada pęknięcia i absolutnie nie może być używana.

  • przenoszenie ściernic -ściernice ze względu na wrażliwość na uderzenia wymagają dużej ostrożności przy przemieszczaniu-nie wolno ich uderzać oraz toczyć;
  • opis powinien zawierać następujące informacje;
  • producent, np. ściernice NORTON;
  • rodzaj i wymiar ściernicy;
  • największa dopuszczalna prędkość obrotowa 1/min i obwodowa w m/s;
  • datę produkcji(dotyczy ściernic o spoiwie organicznym).

Opis średnic i instrukcje dotyczące maszyny muszą być zgodne.