Spawanie łukowe migomatem

Spawanie łukowe migomatem

16.12.2020 Off By Adam Zilinsky

Metoda spawania migomatem to po prostu spawanie łukowe w osłonie gazowej, spawanie półautomatyczne bądź spawanie w osłonie CO2. Przypatrzmy się bliżej tej 1-szej metodzie, czyli spawaniu łukowemu.

W spawaniu łukowym istotna będzie poprawna pozycja elektrody. Długość łuku powinna być stała i mniej więcej mieć tyle ile średnica elektrody. A w jaki sposób pracujemy? W toku pracy przybliżamy do siebie elektrodę, która powinna być nachylona pod kątem 60 stopni. W miarę zużycia elektrody obniżamy dłoń. Manipulujemy elektrodą tak, żeby powstał spaw o szerokości od 1,5 do dwóch razy większej niż jej średnica. Najlepszy spaw wydaje się trochę wypukły, trochę falisty, oraz jest równej szerokości. Należy być ostrożnym jeśli chodzi o szybkość spawania, gdyż kiedy spawarki MIG MAG pracują zbyt pospiesznie, spaw będzie wąski a także punktowy, zaś jego nieregularność potrafi przynieść małą odporność złącza. A kiedy spawarki MIG MAG działają za wolno, kształt spawu będzie aż tak wypukły, iż potrafi się zdeformować.W trakcie spawania elektrodę przesuwamy raczej wolno. Trzeba jednakże pamiętać, ażeby nie dotykać spawanych modułów. Spawanie zakańcza się ostukaniem spoiny młotkiem, żeby usunąć żużel, jaki robi czarną skorupę na spawie, i oczyszczeniem spawu drucianą szczotką przy jednoczesnej korekcie powstałych niedociągnięć. W kolejnym kroku spaw wyrównujemy za pomocą szlifierki kątowej albo pilnikiem. Kiedy stosujemy dodatkowego pręta do spawania, nie przesuwamy elektrody w sposób ciągły, ale wykonujemy żywe ruchy w lewo jak i w prawo albo przerywamy łuk.

Lecz musimy pamiętać, że spaw wyjdzie poprawnie tylko jeśli będziemy mieli odpowiednio przygotowane budulce. Muszą one być czyste jak i pozbawione rdzy. Przydatny w celu ich odtłuszczenia będzie rozpuszczalnik a także stalowa szczotka. Potem powinniśmy ścisnąć spawane części za pomocą zacisków śrubowych oraz dobrać elektrodę o średnicy, która będzie odpowiednia grubości spawanych elementów. W następstwie wkładania elektrody w uchwyt należy sprawdzić czy elektroda jest dobrze zamocowana. Potem musimy umieścić zacisk masy na spawanych elementach. Natężenie energii powinno być ustawione poprawnie do średnicy elektrody. Nie wcześniej niż po tych krokach możemy przyjąć wygodną pozycję i wykonać spaw. I tu musimy nie zapomnieć o zasadniczych zasadach bezpieczeństwa. Pracować możemy tylko wtedy, kiedy mamy na sobie odzież ochronną a także maskę spawalniczą. Nie wolno dotykać elementów spawarki gołą ręką lub też poprzez wilgotną odzież.