Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne

16.12.2020 Off By Adam Zilinsky

Termowizja jest co raz częściej wykorzystywana do okresowego badania rozdzielni elektrycznych. Takie pomiary termowizyjne powinny być wykonywane przez firmy zewnętrzne przynajmniej raz do roku.

Chcąc uzyskać możliwie najlepsze wyniki musi być użyta profesjonalna kamera termowizyjna o wysokiej rozdzielczości. Najczęstsze badania dotyczą lokalizacji wycieków wody z instalacji wody ciepłej i zimnej. Ponadto można skutecznie wykryć przecieki z ogrzewania podłogowego i ocenić stopień zawilgocenia ścian i stropów. Można także bez przeszkód badać rurociągi oraz poszukiwać wycieków z podziemnych sieci ciepłowniczych, co wymaga jednak dużego doświadczenia operatora kamery i odpowiednich warunków.
Usługi termowizyjne czuwają także nad stolarką okienną i jej właściwym montażem. Termomodernizacje zabezpieczają budynek przed utratą ciepła, a tym samym zmniejszają zapotrzebowanie na energię. Ogranicza się wówczas straty ciepła przenikającego przez ściany, dach, okna, drzwi i system wentylacyjny. Większe profity przyniosą również usprawnienia instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach termomodernizacji przeprowadza się też ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub ocieplenie podłogi na gruncie