MIG czy TIG? Jak spawać aluminium?

MIG czy TIG? Jak spawać aluminium?

16.12.2020 0 By Adam Zilinsky

Spawanie aluminium polega na łączeniu rozmaitych gatunków artykułów. Spawać możemy stal, żelazo, stopy itd, lecz także aluminium. Aluminium oraz jego stopy jako materiały konstrukcyjne posiadają dużo plusów. Są lekkie, wytrzymałe, lecz również nie poddają się korozji i można je prosto kształtować. Ten materiał tradycyjnie wykorzystuje się podczas budowy maszyn szynowych, oraz – ostatnio – na potrzeby produkcji samochodów osobowych. Poza tym stopy aluminium używa się w trakcie produkcji rowerów, do budowy maszyn, zbiorników, w stoczni, w budownictwie jak i transporcie.

Sposób spawania

Przejdźmy do sposobu spawania takiego rodzaju artykułów. Wysokotopliwa warstwa tlenków na powierzchni aluminium przymusza do skorzystania ze spawania aluminiujmy drutem elektrodowym z biegunem dodatnim jaki posiadają migomaty albo prądem zmiennym elektrodą nietopliwą, który mają spawarki TIG. W rezultacie robienia spawu płynny metal zachowuje się w inny sposób niż stal. Z uwagi na wysokie przewodnictwo cieplne należy zwracać uwagę na należyte wtopienie wzdłuż krawędzi złącza. Elementy aluminiowe będą w szczególności narażone na występowanie kruchości wodorowej, zatem powinniśmy odpowiednio przechowywać surowce dodatkowe, poprawnie wyszykować krawędzie spawanych elementów, oraz zagwarantować właściwą osłonę jeziorka spawalniczego.W celu łączenia przedmiotów aluminiowych dobra jest zarówno metoda MIG, ale i również TIG. Pierwszą charakteryzuje wysoka wydajność, zaś metoda TIG wykorzystywana jest szczególnie w zamiarze uzyskania dobrej jakości spoin i niezawodności technologii. Pracę za pomocą spawarki TIG wykonuje się przeważnie do 3 mm grubości artykułu, co pozwala na optymalizację pracy poprzez zmianę wartości prądu spajania. W trakcie uzyskiwania spoin wysokiej klasy używa się coraz bardziej też metodę MIG. Jednak wtedy potrzebne jest korzystanie ze spawania impulsowego.

Materiały

Jeżeli rozważamy materiały fundamentalne, musimy mieć pojęcie, że składniki stopowe jak i procesy produkcyjne determinują właściwości towaru. Trzeba szczególnie rozróżnić stopy utwardzalne jak i nie utwardzalne. W sferze materiałów nie utwardzalnych stosuje się zazwyczaj stopy AlMg, jakie będą niebywale twarde. W branży samochodowej spotkamy szczególnie utwardzalne stopy AlZnMg lub AlMgSi. Pewne stopy odlewnicze z powodu skłonności do pojawiania się pęcherzy moga być spawalne tylko w zredukowanym zakresie. Zazwyczaj stopy aluminium spaja się z użyciem tego samego albo zbliżonego przedmiotu.Żeby uniknąć tworzenia się pęknięć stopy AlMg albo AlMgMn stosuje się również do spawania materiałów utwardzalnych. Stopy AlSi okazuje się być w mniejszej skali wytrzymałe, lecz zachowują się prawidłowo podczas spawania.

Mamy kolejny artykuł o spawaniu aluminium. Przeczytaj tutaj.