Materiały do produkcji ściernic ceramicznych

Materiały do produkcji ściernic ceramicznych

16.12.2020 0 By Adam Zilinsky

Syntetyczny produkt alfa-Al2O3, który powstaje z przetopienia tlenku glinu w piecu oporowo-łukowym. Zawartość jego podstawowego składnika alfa-AL2O3 wynosi ponad 99% a pozostałą część stanowią domieszki w postaci innych tlenków. Ciężar właściwy syntetyku wynosi 3,95g/cm3. Elektrokorund szlachetny ma wysoką twardość w skali Mohsa (ponad 9), natomiast mikrotwardość wynosi 2100kG/mm2. Mikroporowatość nie przekracza 5%.
Zarówno pod względem składu chemicznego, jak również struktury i własności fizycznych elektrokorund szlachetny jest bardziej jednorodny niż elektrokorund zwykły. Ziarna elektrokorundu szlachetnego mogą być monokrystaliczne lecz w większości są polikryształami zbudowanymi z wielu bloków monokrystalicznych o budowie mozaikowej, spojonych wysokoglinowym szkłem. Barwa uzależniona jest od zawartości domieszek i zmienia się od śnieżnobiałej dla produktu o najwyższej jakości do białej. Dzięki wysokiej trwałości, odporności chemicznej i termicznej jest cennym materiałem do produkcji ściernic i wysokoglinowych materiałów ogniotrwałych. Ma bardzo ostre krawędzie skrawające, a w związku z tym wysoką zdolność skrawania. Jest stosowany do produkcji ściernic, które są przeznaczone do precyzyjnej obróbki stali szlachetnych, wszędzie tam gdzie materiał obrabiany nie powinien się zbytnio nagrzewać: między innymi stali stopowych, chromowych, narzędziowych.

Typowe przykłady zastosowania to szlifowanie płaszczyzn, otworów wałków, gwintów, kół zębatych, frezów ślimakowych, frezów ze stali szybkotnącej, frezów kształtowych, przeciągaczy. Powszechnie materiał alfa-Al2O3 wykorzystywany jest, by ostrzyc wiertła do metalu, a także wiele innych narzędzi.