Czym jest CMT?

Czym jest CMT?

16.12.2020 Off By Adam Zilinsky

CMT stanowi to skrót od Cold Metal Transfer (przenoszenie zimnych metali) i opisuje metodę MIG/MAG, w której wykorzystanie energii cieplnej jest niższe w zestawieniu do tradycyjnej formy spawania łukiem zanurzonym. Przez co również w nazwie tejże metody wykorzystano słowo „zimnych”. Jest to metoda spawania łukiem zanurzonym z absolutnie świeżym rodzajem odłączenia kropelek od drutu. W zwyczajnej metodzie spawania łukiem zanurzony, przewód wysuwany jest do chwili pojawienia się zwarcia. W tejże chwili prąd wytwórczości wzrasta i jest on zobowiązany za wystąpienie zwarcia, aby łuk znów się zajarzył. Są to 2 główne cechy formy CMT. Z jednej strony wysokie zwarcia energii elektrycznej odpowiadają dużemu wprowadzeniu ciepła. Z drugiej strony zwarcia są najczęściej niemonitorowane co sprawia sporo odprysków w powszechnej metodzie wytwórczości łukiem zanurzonym. W metodzie CMT drut jest nie tylko popychany do frontu, ale również odciągany od elementu spawanego. Są to 3 najważniejsze cechy owej formy, które zupełnie odróżniają ja od użytkowania tradycyjnych migomatów.

Zalety CMT

W tradycyjnej metodzie spawania łukiem zanurzonym występuje wysoki prąd zwarcia, aby znowu oderwać kroplę i zajarzyć łuk. Tu zwarcia pojawiają się w sposób stosunkowo niekontrolowany, poprzez co też pokazanie się dużej liczby odprysków jest typowe dla klasycznej metody spawania łukiem zanurzonym. W metodzie CMT prąd podczas zwarcia może być bardzo niski. Oprócz tego, zwarcia nie zaczynają się gwałtownie w sposób niekontrolowany, ale są otwierane w sposób doglądany w następstwie cofania się drutu. Dodatkową ważną cnotą tej metody jest dobra nadzór długości łuku. Zwyczajowe migomaty wytwarzają napięcie spawania, które jest zmierzone, żeby ustalić długość łuku. Napięcie spawania nie tylko działa na długość łuku, ale również jest inne dla zróżnicowanych warunków powierzchni spawanego elementu.
Krótko mówiąc proces CMT to bezproblemowa metoda łączenia stali z aluminium. W centrum uwagi znajdzie się nie tylko łączenie stali z aluminium, lecz również wywołujący dużo zainteresowań obszar zaawansowanych zastosowań. Pośród nich mamy możliwość umieścić bez rozpryskowe lutowanie, spajanie cienkich blach aluminiowych lub magnezu.